Obliczanie śladu węglowego organizacji – po co i dlaczego? 

Ślad węglowy to wskaźnik wpływu naszej codziennej aktywności na środowisko. W związku z tym sprawdza się jako dobre narzędzie do analizy naszego wpływu na środowisko i przeliczania go. Pomimo faktu, że większość firm lub osób prywatnych nie widzi potrzeby badania swojego śladu węglowego, należy to zrobić, aby nie tylko zminimalizować negatywny wpływ na naszą planetę, ale także uzyskać przewagę w porównaniu z konkurencją poprzez różne korzyści wymienione poniżej. Analiza śladu węglowego jest ważnym elementem zrozumienia rzeczywistego wpływu działalności firmy na środowisko. Obliczanie emisji dwutlenku węgla pozwala zidentyfikować części procesu produkcyjnego, które mogą zwiększać zanieczyszczenie i podjąć kroki w celu uczynienia ich bardziej zrównoważonymi. Ustalenie śladu węglowego jest istotnym elementem zarządzania środowiskiem. Można go wykorzystać do optymalizacji procesu produkcji, ale także do poprawy usług świadczonych klientom. Tworząc solidną strategię środowiskową i wdrażając ją, możemy przyciągnąć więcej klientów, którzy cenią sobie zrównoważony rozwój i doceniają rolę, jaką firmy odgrywają w ochronie przyrody.

Co jest powodem obliczania śladu węglowego?

Celem badania śladu węglowego jest pozytywne oddziaływanie na wszystkie trzy grupy użytkowników – środowisko, markę firmy oraz klientów. Nacisk na niską emisję CO2 w zakresie działalności biznesowej daje firmom możliwość stworzenia wysoce specyficznych produktów, a także uzyskania dodatkowych przychodów ze stosowanych usług (np. nowe zielone technologie). Ponadto, w zakresie osobistego stylu życia, firma, która certyfikowała swoje produkty, może zapewnić dodatkowe korzyści – obniżyć koszty, poprawić wizerunek i wykreować nowe trendy na rynku z pozytywnymi emocjami („ekologiczna poprawność”).

Jak wspomniano wcześniej, ślad węglowy jest bezpośrednio związany z uznanymi korzyściami w postaci oszczędności energii, redukcji zanieczyszczeń i poprawy kosztów produkcji. Ale jest jeszcze jeden rodzaj korzyści płynących z zastosowania tej metodologii – efekt psychologiczny. Odnosi się on nie tylko do postrzegania przez klientów, ale także przez pracowników. Jest oczywiste, że firma, której produkty są przyjazne dla środowiska, przyciągnie więcej klientów niż w przeciwnym razie.

Firmy, które obliczają swój ślad węglowy, są w stanie zminimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. Na przykład, mogą dokładnie wiedzieć, ile gazów cieplarnianych (GHG) emitują podczas produkcji. Dodatkowo, mogą wykorzystać to jako narzędzie do poprawy swojej rentowności, jak również pozytywnego wpływu na społeczeństwo/środowisko. Jest to krok naprzód w zrozumieniu rzeczywistego wpływu działalności firmy na zmiany stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze.

Jak zapobiegać emisji gazów cieplarnianych? 

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, jaką ktoś (lub coś) wywołuje – zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Ślad węglowy to jedno z najwygodniejszych narzędzi do analizy wpływu produktów i usług firmy na globalny klimat. Efektem jest szczegółowy raport, który umożliwia podjęcie celowych decyzji zmierzających do zmniejszenia stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, np. poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i przejście na odnawialne źródła energii w procesach produkcyjnych.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z obliczenia śladu węglowego jest poprawa jakości produktu i redukcja kosztów. Analiza czynników generujących najmniejszą ilość CO2 pomaga w doborze odpowiednich technologii i rozwiązań, co znacznie ogranicza jego emisję zarówno na etapie produkcji, jak i transportu. Można tu mówić o zakresach dotyczących cyklu życia produktu. Przykładowo, wyeliminowanie tzw. pustych przebiegów w transporcie czy zamiana plastikowych materiałów opakowaniowych na papier może przynieść znaczne oszczędności zarówno w kosztach, jak i zużyciu energii. Kolejną korzyścią, jaką można uzyskać z określenia śladu węglowego jest jego wpływ na działania marketingowe poprzez podkreślenie wartości dodanej produktów lub usług związanej z ich wymiarem środowiskowym. Aby uniknąć katastrofy klimatycznej należy szybko zredukować emisję gazów cieplarnianych.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.