Jak napisać skuteczne podanie o pracę?

Jeśli planujesz napisać podanie, nie wahaj się! Nasz artykuł pomoże Ci w tej trudnej sztuce. Dowiedz się, jak poprawnie opisać swoją sytuację i co powinno zawierać dobre podanie. Czytaj dalej!

Struktura podania

Podanie to specyficzny dokument, który powinien być napisany w sposób precyzyjny i zrozumiały. Pierwszym krokiem do stworzenia dobrego podania jest określenie jego struktury. Obowiązkowe elementy to: nadawca (czyli osoba, która składa podanie), odbiorca (np. pracodawca), data i miejsce wystawienia podania, tytuł lub temat oraz treść dokumentu. Często też wymagane są dodatkowe elementy, takie jak numer telefonu czy adres e-mail nadawcy.

Dobrze napisane podanie powinno mieć klarowną strukturę i przejrzystą treść.

Najlepiej rozpocząć od krótkiego wprowadzenia – przedstawienia swoich danych osobowych oraz celu składanego pisma – aby po zainteresowaniu odbiorcy przejść do dokładniejszego opisu swojej sytuacji oraz argumentować swoje żądania ewentualnymi faktami i dowodami.

W końcowej części warto zawrzeć prośbę o odpowiedź ze strony odbiorcy oraz wyrazić wdzięczność za poświęcony czas.

Język formalny

Podanie to ważny dokument, który powinien być napisany w języku formalnym. Istotą takiego dokumentu jest przekazanie informacji o naszych umiejętnościach i kompetencjach w taki sposób, żeby zachęcić potencjalnego pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Niezwykle istotne jest zatem dobieranie odpowiednich słów oraz skrupulatna analiza treści, którą chcemy zawrzeć w podaniu.

Podczas pisania podania pamiętajmy, że należy trzymać się ściśle języka formalnego. Unikajmy żargonu, skrótów czy kolokwializmów – choć mogą one wydawać nam się bardziej swobodne i naturalne, nie są one dopuszczalne w przypadku tego rodzaju dokumentu. Używajmy form grzecznościowych (np. „szanowny Panie Dyrektorze”, „składam podanie”), stosujmy poprawną gramatykę i interpunkcję – będą one świadczyć o naszej ciężkiej pracy nad wykonaniem profesjonalnego dokumentu.

Formatowanie dokumentu

Podanie to formalny dokument, dlatego ważne jest, aby dokładnie przestrzegać wymaganego formatu. Przed rozpoczęciem pisania podania należy ustalić, jakie zasady dotyczą jego formatowania. Zazwyczaj podanie powinno być napisane na czystej kartce A4 w formacie pionowym. Tekst należy wydrukować czcionką o rozmiarze 12 punktów i interlinią 1,5 lub 2. Marginesy powinny wynosić około 2,5 cm – zarówno od góry i dolu strony, jak również z lewej i prawej strony arkusza.

Nie zapomnij o odpowiedniej numeracji stron oraz dopisaniu daty nadaniem podania. Ponadto, co bardzo ważne – w stopce artykułu musi się pojawiać twoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (miejsce zamieszkania).

Jeśli Twoje dane kontaktowe są już zawarte na pierwszej stronie (np.

w nagłówku), możesz zrezygnować z ich umieszczenia w stopce.

Zasady netykiety

Napisanie podania jest istotnym elementem, który pozwala nam na skuteczne złożenie wniosku o coś. Jednak warto wiedzieć, że istnieją pewne zasady netykiety, które należy przestrzegać. Po pierwsze, ważne jest aby zwracać uwagę na formę. Podanie powinno być napisane jasno i czytelnie, tak aby każdy mógł je dobrze zrozumieć. Należy również zwrócić uwagę na poprawność ortograficzną i gramatyczną tekstu.

Po drugie, ważna jest treść podania. Powinniśmy przedstawić swoje żądanie w sposób konkretny oraz uzasadnić je merytorycznie.

Warto pamiętać o tym, żeby nie przedstawiać swojego problemu emocjonalnie lub agresywnie – taki sposób prezentacji może spotkać się jedynie ze zniesmaczeniem ze strony osoby przyjmującej nasze podanie.

Częste błędy uniknąć

Napisanie dobrego podania może być kluczowe w uzyskaniu pracy, stypendium czy też nagrody. Jednakże wiele osób popełnia błędy już na samym początku – nie zwraca uwagi na formę i język.

To, jak napiszemy swoje podanie, może zadecydować o tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną czy też nasze podanie trafi do kosza.

Bardzo częstym błędem jest nieprawidłowy adresat lub brak tytułu (odpowiedniej osoby do kontaktu). Innym często występującym błędem są rażące literówki i pomieszane czasowniki. Oczywiście warto również zwrócić szczególną uwagę na interpunkcję i estetykę naszego tekstu. Warto pamiętać także o załączeniu odpowiednich dokumentów oraz precyzyjnym sformułowaniu celu składanego podania.

Podsumowanie

Podanie to ważny dokument, który trzeba napisać starannie i według określonych zasad. W podsumowaniu artykułu omówione zostały najważniejsze kroki jakie należy podjąć przy pisaniu tego typu pisma. Warto pamiętać o tym, że podanie powinno być napisane czytelnie oraz precyzyjnie, zawierać najistotniejsze informacje dotyczące naszej osoby i celu dla którego się składamy wniosek. Dodatkowo warto zadbać o poprawność gramatyczną oraz interpunkcyjną tekstu.

Jak napisać skuteczne podanie o pracę? – FAQ

Jak napisać podanie?

Dla większości osób, pisanie podania może być trudnym zadaniem. Oto kilka pytań i odpowiedzi, które pomogą Ci w napisaniu udanego podania.

1. Co to jest podanie?

Podanie to oficjalny dokument, który zawiera wniosek o coś lub składanie reklamacji, odwołania lub innego żądania do właściwej instytucji.

2. Jakie informacje powinno zawierać podanie?

W pierwszej kolejności musi wskazywać adresata oraz swoje dane personalne i kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Powinno również zawierać dokładny opis żądania oraz uzasadnienie jego wystąpienia.

3. Jaki jest najlepszy styl pisarski dla podania?

Najlepiej jest używać prostych zdań i jasnego języka, aby czytelnik mógł łatwo zrozumieć treść wiadomości. Unikaj też wulgaryzmów i niepoprawnej gramatyki.

4. Czym różni się formalne podanie od nieformalnego?

Różnica między tymi dwoma rodzajami polega głównie na tonie komunikatu – formalne musi być bardziej poważne niż nieformalne. Najczęściej używa się stosownej terminologii związanej z daną dziedziną lub branżą.

5. Jak długo powinno być podanie?

Ilość stron nie ma znaczenia – ważne, aby była to treść kompletna i klarownie przedstawiająca żądanie i jego uzasadnienie. Warto jednak pamiętać o zwięzłości i unikaniu zbędnych szczegółów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.