Audyt BHP w zakładzie pracy – dlaczego jest taki ważny

Za przebieg audytu BHP odpowiedzialny jest pracodawca i to on powinien zapewnić pracownikom miejsce pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyt BHP wskazuje na występowanie czynników szkodliwych w danym przedsiębiorstwie. Stanowi niezwykle ważny element funkcjonowania każdego zakładu, ponieważ umożliwia usprawnienie środowiska pracy, o których mówi Kodeks Pracy.

Zakres audytu BHP zawiera wszystkie niezbędne informacje mogące ułatwić wprowadzenie niezbędnych zmian i rozwiązań. Wykonanie audytu polega przede wszystkim na analizie bieżących optymalizacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Wszystkie warunki pracy panujące w danym przedsiębiorstwie określają poszczególne normy, a ich nieprzestrzeganie grozi karami i poważnymi konsekwencjami. To na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracy swoim pracownikom. Należy pamiętać, że podczas pobytu w pracy, to pracodawca odpowiada za zdrowie i życie pracowników, a jeśli dojdzie do wypadku i stwierdzenia nieprawidłowości, oprócz kar finansowych, następstwa prawne mogą wpłynąć do funkcjonowanie firmy.

Audyty w zakresie BHP mają istotny wpływ dla firmy. Przestrzeganie przepisów powinno być priorytetem dla każdego pracownika i pracodawcy. Oczywiście nie tylko pracodawca musi zwracać uwagę na bezpieczeństwo w swojej firmie. Obowiązkiem pracownika, o którym mówi Kodeks pracy jest przede wszystkim przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa uważa się, że pracownik powinien:

 • dbać o sprzęty i maszyny,
 • znać przepisy BHP,
 • stosować się do zasad określonych w regulaminach zakładowych i przepisach BHP.

Pracownicy nie przestrzegający zasad mogą zostać ukarani naganą lub upomnieniem.

Na czym polega audyt BHP – ocena ryzyka zawodowego, ochrona przeciwpożarowa oraz podsumowanie warunków pracy

Audyt BHP przeprowadzany w firmie dotyczy nie tylko bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również warunków panujących w danym przedsiębiorstwie. Powinien być on przygotowany przez postronną osobę, dlatego najlepiej korzystać wówczas z usług firmy zewnętrznej.

Audyty mają na celu podniesienie świadomości na temat bieżących warunków pracy z zakresu BHP. Oferowane przez nie rozwiązania mają wpływ na polepszenie jakości wykonywanych zadań.

Dzięki zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich informacji związanych z BHP w firmie, przedsiębiorca wpłynie pozytywnie na jej rozwój oraz zmobilizuje pracowników do bardziej wydajnej pracy.

Audyty BHP i ich lista kontrolna

 1. Regulamin pracy.
 2. Szkolenia BHP.
 3. Ocenę ryzyka zawodowego.
 4. Warunki środowiska pracy.
 5. Rejestr chorób zawodowych.
 6. Rejestr wypadków przy pracy.
 7. Informacje na temat polityki socjalnej.
 8. Wykaz odzieży roboczej oraz obuwia roboczego.
 9. System pierwszej pomocy.
 10. Rejestry wypadków.
 11. Przystosowanie stanowisk pracy oraz procesów pracy.
 12. Wykaz badań pracowniczych.
 13. Zakres ochrony przeciwpożarowej.
 14. Przystosowanie pomieszczeń przeciwpożarowych i pomieszczeń sanitarnych.
 15. Transport.
 16. Magazynowanie.
 17. Sprawność maszyn i urządzeń.
 18. Wykaz czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych.
 19. Protokoły z przeglądu budynku i pomieszczeń.

Kto przeprowadza audyt BHP

Audyt z zakresu BHP pozwala na ocenę ryzyka zawodowego w danym przedsiębiorstwie. Osobą odpowiedzialną za jego przygotowanie jest specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego praca powinna cechować się profesjonalizmem, wiedzą, doświadczeniem i kompleksowo wykonaną usługą.

Przeprowadzony audyt BHP ma realny wpływ na funkcjonowanie firmy, dlatego powinien być on zlecony specjalistom. Z tego też powodu firma STB Consulting będzie najlepszym wyborem.

Opracujemy dla Ciebie audyt wstępny oraz okresowy, który pozwoli Twojej firmie przygotować się na kontrolę organów nadzoru nad warunkami pracy – w szczególności do PIP, PIS i UDT.

Profesjonalny audyt BHP – czy jest potrzebny w Twojej firmie

Audyt mówiący o zakresie bezpieczeństwa i higienie pracy to nie tylko zabezpieczenie przed kontrolą, ale również sposób na poprawę działalności biznesu. Właśnie dlatego warto wykonywać je co jakiś czas.

Audyt BHP w firmie – efekty końcowe

Przeprowadzony audyt BHP ma za zadanie przygotować raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami związanymi z niedogodnościami dotyczącymi obowiązujących aktualnych norm oraz oświadczenia o zagrożeniach, które w związku z tym mogą występować.

Dzięki takiej wiedzy istnieje możliwość ograniczenia występowania wypadków przy pracy, zabezpieczenia przed szkodami materialnymi towarzyszącymi wypadkom oraz uniknięcia kar nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy lub inne organy kontrolne. 

Artykuł powstał przy współpracy z zespołem specjalistów z zakresu prawa pracy i bhp http://stbconsulting.pl , oferujących m.in. szkolenia, porady i audyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.